Het Op Koers programma

Het Op Koers programma bestaat momenteel uit zeven cursussen:

 1. Op Pad voor kinderen met een chronische ziekte (basisschool)
 2. Op Pad voor ouders van kinderen met een chronische ziekte (deze cursus loopt parallel aan de kindcursus)
 3. Op Weg voor jongeren met een chronische ziekte (middelbare school)
 4. Op Weg voor ouders van jongeren met een chronische ziekte (deze cursus loopt parallel aan de kindcursus)
 5. Op Pad oncologie voor kinderen die behandeld zijn voor kanker (basisschool)
 6. Op Weg oncologie voor jongeren die behandeld zijn voor kanker (middelbare school)
 7. Brussengroep voor kinderen/jongeren die een zieke broer of zus hebben.

In de cursussen leren kinderen voor zichzelf opkomen en hun zelfwaardering en sociaal-emotioneel functioneren wordt versterkt. Ze leren vaardigheden om positiever en met meer zelfvertrouwen in het leven te staan. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het vinden van juiste informatie over hun ziekte, ontspanning in stressvolle situaties, het omgaan met leeftijdsgenoten en piekeren. Uit ervaring weten wij dat kinderen de cursus heel erg waarderen! Kinderen vinden het leuk om te doen en fijn om met lotgenoten onder elkaar te zijn.

De cursussen zijn gratis en worden begeleid door twee psychologen.
De cursussen vinden plaats in het ziekenhuis waar het kind onder behandeling is. De cursussen voor jongeren die kanker hebben gehad en jongeren met een chronische ziekte kunnen ook online worden gevolgd. Lees meer over Op Koers via internet of het ziekenhuis op deze website.

Helpt de cursus?
Ja. Deelname aan de Op Koers cursus heeft een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en jongeren met een chronische ziekte of kanker in de voorgeschiedenis. In twee onderzoeken werden direct na afloop en een half jaar na de cursus positieve effecten gemeten.

Verbeteringen waren te zien in:

 • de algemene kwaliteit van leven;
 • het emotioneel functioneren;
 • de sociale vaardigheden;
 • actief informatie vergaren;
 • het gebruik van ontspanningstechnieken, en;
 • positief denken.